लग - इन APK

MOSTBET को साथमा जन्मदिन

By admin
02 Apr 2023
admin 02 Apr 2023
Share this article
Or copy link
Promo_Birthday

प्रोमोसनका सर्त तथा नियमहरू

प्रोमोसनको समय सीमा

प्रोमोसन 01.07.2019 देखि सुरु हुने गरी गरिएको छ।

प्रोमोसनका सहभागीहरू

यो प्रोमोसन जन्मदिनको 30 दिन भन्दा बढी समयअघि वेबसाइटमा दर्ता गरेका प्रयोगकर्ताहरूमा मात्र उपलब्ध छ। आफ्नो मुद्राको रूपमा EUR, USD, BDT, RUB, UZS, AZN, TRY, KZT, UAH, PKR, INR, CZK, BYN, PLN, AUD, MXN, HUF, CAD, CLP, TJS, AMD, BRL, NOK, PEN, TZS, THB, VND, NPR, LKR, MAD, EGP प्रयोग गर्ने प्रयोकर्ताहरू मात्र सहभागी हुन सक्छन्।

प्रोमोसनको सञ्चालनका लागि कार्यविधि

प्रोमोसनमा सहभागी हुन, सहभागीहरूले सहभागीको जन्मदिन भन्दा अघिल्लो महिनाको अवधिमा 45 EUR/1000 RUB/400 UAH/40 AZN/50 000 UZS/100 TRY/500 INR/5000 KZT/40 BYN/100 PLN/600 CZK/350 NOK/400 000 IRR/300 MXN/150 BRL/1000 BDT/5000 HUF/5000 AMD/2000 PKR/50 PEN/10 000 CLP/50 TJS/600 NPR/45 CAD/400 THB/300 000 VND/45 AUD/5000 LKR/150 MAD/150 EGP भन्दा कम नहुने जम्मा मूल्यका बाजीहरू लगाउनुपर्छ।

धारा 3.1 का सर्तहरू पूरा भएमा, सहभागीलाई बोनसहरूले पुरस्कृत गरिन्छ।

फ्रिबेटका साइज र पारामिटरहरू प्रोमोटरद्वारा निर्धारण गरिन्छन्।

फ्रिबेटको मान्यता अवधि 7 पात्रो दिन हो।

अन्य सर्तहरू

प्रोमोसनमा सहभागी हुने अधिकार, पुरस्कारहरू प्राप्त गर्ने र यी सर्त तथा नियमहरूका सम्बन्धमा कुनै पनि असहमति भएको खण्डमा, प्रोमोटरद्वारा अन्तिम निर्णय गरिन्छ। यस्तो निर्णय अनिवार्य हुनेछ र सहभागी वा कुनै तेस्रो पक्षद्वारा अपील गर्न सक्ने हुँदैन।

प्रोमोसनको आचारका साथै प्रोमोसनका परिणामहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्नको सम्बन्धमा प्रोमोटरद्वारा गरिएका सबै निर्णयहरू परिवर्तन गर्न सकिँदैनन् र www.mostbet.com वेबसाइटमा पोस्ट गरेदेखि प्रोमोसनका सबै सहभागीहरूमा लागू हुनेछन्।

प्रोमोटरले आफू ठगी वा मनी लन्ड्रिङको सिकार भएको फेला पारेको खण्डमा, तिनीहरूले सहभागीको पुरस्कार प्राप्त गर्ने अधिकार रद्द गर्न सक्छन्। यी नियमहरूको कुनै पनि उल्लङ्घनले सहभागिता रद्द गरिन्छ, साथै त्यस्ता कार्यहरू रोक्नमा लक्षित थप उपायहरू अपनाइन्छ।

प्रोमोटरसँग गेम खाताको मालिकका लागि प्रमाणीकरण प्रक्रिया गर्नुका साथै प्रमाणीकरण प्रक्रियाको अवधिका लागि चल्ती खातामा बोनस रकम सञ्चित हुने कार्य रोक्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ।

यो प्रोमोसनका सर्त तथा नियमहरू यसको सञ्चालनको अवधि वा अन्य कुनै पनि समयमा संसोधन वा पूरक गर्न सकिन्छ।

  • प्रोमोसनका सर्त तथा नियमहरू
Bonus Bets