लग - इन APK

BET बीमा

By admin
02 Apr 2023
admin 02 Apr 2023
Share this article
Or copy link

BET बीमा

शर्तको बीमा प्राप्त गर्नुहोस् र विजयको साथ आफैलाई सुरक्षित गर्नुहोस्!

  1. तपाईलाई ग्यारेन्टी चाहिन्छ कि शर्त जित्छ?
  2. खेलको कुनै पनि समयमा, बीमा प्राप्त गर्नुहोस् र जित्ने बारे निश्चित हुनुहोस्!
  3. खेलको कुनै नतिजा आएमा बीमाले पैसाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ।

खेलको आनन्द लिनुहोस् र जित्न निश्चित हुनुहोस्!

 

 

यस्ले कसरी काम गर्छ?

  1. तपाइँ एकल वा संचयक प्रकार को कुनै पनि शर्त बीमा गर्न सक्नुहुन्छ - यदि शर्त जित्यो - सबै जीत तपाइँको हो
  2. शर्त बीमा छनोट गर्नुहोस् - लागत सिधै बेट स्लिपमा गणना गरिनेछ - यदि बाजी हारे भने, हामी तुरुन्तै खातामा बीमा गरिएको रकम फिर्ता गर्नेछौं।

पूर्ण नियम र सर्तहरू

पूर्ण सर्त तथा नियमहरू

प्रोमोसनको समय सीमा

प्रोमोसनको सामान्य समय सीमा 10.09.2020 देखि हो।

प्रोमोसनका सहभागीहरू

वेबसाइट mostbet.com मा खाता भएकाहरू मात्र यो प्रोमोसनमा सहभागी हुन सक्छन्।

प्रोमोसनको सञ्चालनका लागि कार्यविधि

बाजीको बीमा बाजी हार्ने सम्भाव्यता हटाउने सुनिश्चित गरिएको सेवा हो। सेवाग्राहीले जित भएको खण्डमा आफूले जितेको सबै सम्भावित रकम प्राप्त गर्नेछ वा हारेको खण्डमा उसलाई बाजीको रकम फिर्ता गरिनेछ।

बीमाको लागत बीमा जारी गरिएको कार्यक्रममा लागि हालको गुणाङ्कमा आधारित हुन्छ।

उदाहरणका लागि, बाजी 100 USD को छ। जसमा गुणाङ्क 1.8 छ। प्लेयरले बाजीको 100% बीमा खरिद गरेको छ। कम्पनीले 47 USD को बीमाको रकम प्रस्ताव गर्छ। सम्झौता भएको खण्डमा, खाताबाट 47 USD काटिनेछ।

बाजीले जितेमा, बाजीको सहभागीलाई 180 USD भुक्तानी गरिनेछ।

बाजी हारेमा, कम्पनीले 100 USD भुक्तानी गर्छ किनभने 100 USD (सम्पूर्ण बाजीको रकम) का लागि बीमा गरिएको थियो।

बाजीलाई फिर्ताको रूपमा गणना गरिएमा ("1" को गुणाङ्कको साथमा), बीमाको रकम खातामा फिर्ता गरिनेछ।

उही बाजीका लागि धेरै बीमाहरू जारी गर्ने अमुनति हुन्छ।

उदाहरणका लागि, सुरुमा बाजी लगाउने व्यक्तिले बाजीको 10%, त्यसपछि 30%, त्यसपछि अर्को 50% बीमा गर्न सक्छ। त्यही समयमा, गुणाङ्कहरूको हालको परिवर्तनको आधारमा, बीमा लागत परिवर्तन हुन सक्छ।

जम्मा, खरिद गरिएको बीमाको सङ्ख्या बाजीको 100% भन्दा बढी हुन सक्दैन।

म्याचको कुनै पनि समयमा व्यक्तिगत खाताको बाजीको इतिहासमा बीमा जारी गर्न सकिन्छ, जसमा बेट स्लिपमा सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ।

बीमित बेट स्लिप “हार” को स्थितिमा गएमा, बाजीका सहभागीहरूलाई आफूले बीमा गरेको बाजीको केही हिस्सा फिर्ता गरिन्छ।

सेवाग्राहीको पैसाका लागि एकल वा सञ्चयकर्ता बाजीहरूका लागि बीमा जारी गर्न सकिन्छ। सञ्चयकर्ता बाजी जारी गरिएमा, सेवाको लागतमा बेट स्लिपका सबै घटनाा गुणाङ्कहरू समावेश हुन्छन्।

बाजीको सहभागीसँग प्रस्ताविर सर्तहरू स्वीकार गर्ने वा निश्चित मूल्यमा बेट स्लिपको बीमा गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकार हुन्छ।

तपाईं पहिले नै स्वीकार गरिएको बीमा अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न। गणना गरिएको घटना समावेश भएको बेट स्लिपमा बीमाको आवेदन दिन सम्भव हुँदैन।

फ्रिबेट वा प्रोमो कोडको साथमा बोनस रकममा लगाइएका बाजीहरूको बीमा गर्न सकिँदैन। तपाईं बीमित बाजीका लागि "क्यासआउट" प्रकार्य प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।

अन्य सर्तहरू

प्रोमोटरसँग कुनै कारण नदेखाई कुनै पनि समयमा र कुनै पनि घटनाका सम्बन्धमा सेवाको प्रावधान अन्त्य गर्ने अधिकार हुन्छ। सेवाको कुनै पनि चरणमा प्राविधिक समस्याहरू देखा परेमा बीमाको बाजीको सञ्चालन रद्द गर्न सकिन्छ। त्यस्ता मामिलाहरूमा सबै बाजीहरू गेमका परिणामहरूका आधारमा सामान्य क्रममा गणना गरिन्छ।

प्रोमोटरले कुन बीमा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारे स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्छ। प्राविधिक समस्याका कारण सेवा उपलब्ध नभएको मामिलामा प्रोमोटर जिम्मेवार हुँदैन।

सहभागी हुने अधिकारका सम्बन्धमा कुनै पनि विवाद भएको खण्डमा, प्रोमोटरद्वारा अन्तिम निर्णय लिइन्छ। त्यस्तो निर्णय अनिवार्य हुन्छ र सहभागी वा कुनै तेस्रो पक्षद्वारा अपील गर्न मिल्ने हुँदैन।

प्रोमोटरले आफू ठगी वा मनी लन्ड्रिङको सिकार भएको फेला पारेको खण्डमा, तिनीहरूले सहभागीको पुरस्कार प्राप्त गर्ने अधिकार रद्द गर्न सक्छन्। यी नियमहरूको कुनै पनि उल्लङ्घनले सहभागिता रद्द गरिन्छ, साथै त्यस्ता कार्यहरू रोक्नमा लक्षित थप उपायहरू अपनाइन्छ।

यो प्रोमोसनका सर्त तथा नियमहरू यसको सञ्चालनको अवधि वा अन्य कुनै पनि समयमा संसोधन वा पूरक गर्न सकिन्छ।

  • यस्ले कसरी काम गर्छ?
  • पूर्ण नियम र सर्तहरू
Bonus Bets