लग - इन APK

बेटगेमहरू का सामान्य नियमहरू

By admin
02 Apr 2023
admin 02 Apr 2023
Share this article
Or copy link

बेटगेमहरू का सामान्य नियमहरू

तपाईं नबुझिने गेमका नियमहरूबाट दिक्क हुनुहुन्छ?

हामी तपाईंलाई पहिलो प्रगतिशील ज्याकपट प्रस्तुत गर्छौँ, जुन स्पष्ट नियमहरूमा आधारित छ।

स्ट्रेट फ्लस वा रोयल फ्लसको हरेक संयोजनले तपाईंलाई ठूलो ज्याकपट दिनेछ! प्रत्येक बाजीले पुरस्कार पुल बढाउँछ।!

 

 

प्रगतिशील ज्याकपट

ज्याकपटको दावी गर्न Speedy7 मा लगातार 7 ह्यान्डमा बाजी लगाउनुहोस्!

खेल्नु

डिलरको ज्याकपट

डिलरको प्रिफ्लपमा बाजी लगाउनुहोस् र ज्याकपट जित्नुहोस्!

खेल्नु

नियमहरू

पूर्ण सर्त तथा नियमहरू

 1. mostbet.com मा दर्ता भएका र betgames.tv प्रदायकबाट Speedy7 र पोकर 6+ गेमहरूमा बाजी लगाउने प्रयोगकर्ताहरू प्रोमोसनका सहभागीहरू बन्न सक्छन्।
 2. प्रगतिशील ज्याकपट - यसको अर्थ प्रत्येक प्लेयरको बाजीको साथमा ड्रका लागि उपलब्ध पुरस्कार पुल बढ्छ। ज्याकपट ड्र गरेपछि, अपरिवर्तित नियमहरू अनुसार रकम सञ्चित हुन्छ।
 3. Speedy7 गेममा ज्याकपट जित्न, तपाईंले हातका सबै 7 कार्डहरूमा बाजी लगाउन आवश्यक हुन्छ, Straight Flush = निकालिएको ज्याकपटको 50% वा Royal Flush = निकालिएको ज्याकपटको 100% भएमा ज्याकपट निकालिनेछ। प्लेयरले गेमको कार्ड छुटाएमा र बाजी नलगाएमा, ऊ/उनी यो राउन्डको ज्याकपट निकाल्न सहभागी हुँदैन/हुन्नन्। सेवाग्राहीले आफ्नो बाजी जितेमा वा नजिते पानि प्लेयरहरूलाई ज्याकपट भुक्तानी गरिन्छ।
 4. पोकर 6+ गेममा ज्याकपट जित्न, तपाईंले डिलरको प्रिफ्लपमा बाजी लगाउन आवश्यक हुन्छ र डिलरको कार्ड र टेबलमा भएको कार्डले तल सूचीबद्ध एउटा संयोजन बनाएमा ज्याकपट भुक्तानी गरिनेछ। डिलरका कार्डहरूले Straight Flush = भुक्तानी गरिएको ज्याकपटको 50% वा Royal Flush = भुक्तानी गरिएको ज्याकपटको 100% को संयोजन बनाउँछन्। सेवाग्राहीले टेबलका कार्डहरू देखिएपाछि बाजी लगाएको छ भने, ऊ ज्याकपट निकाल्न सहभागी हुँदैन।
 5. राउन्डको अवधिमा धेरै प्लेयरअरूले ज्याकपट जितेमा, बाजी रकमको समानुपातमा पुरस्कार पुल वितरण गरिनेछ।
 6. संयोजन हुने वित्तिकै प्रयोगकर्ताको वास्तविक खातामा ज्याकपट जम्मा गरिनेछ। जितको रकम बाजी लगाउन मिल्दैन र गेमका लागि उपलब्ध हुन्छन्।
 7. प्रोमोसनल पुरस्कारहरू ट्रान्सफर वा विनिमय गर्न मिल्दैनन्। साइटको खातामा डाटा जनाइएको सहभागीले मात्र पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्छ। खातामा निर्दिष्ट गरिएको डाटा सही हुने कुरामा सहभाही नै जिम्मेवार हुन्छ।
 8. प्रोमोसनमा सहभागी हुने अधिकार, पुरस्कारहरूको प्राप्ति वा यी सर्त तथा नियमहरूका सम्बन्धमा कुनै पनि असहमति भएको खण्डमा, प्रोमोटरद्वारा अन्तिम निर्णय गरिन्छ। यस्तो निर्णय अनिवार्य हुनेछ र सहभागी वा कुनै तेस्रो पक्षद्वारा अपील गर्न सक्ने हुँदैन।
 9. प्रोमोसनको आचारका साथै प्रोमोसनका परिणामहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्नको सम्बन्धमा प्रोमोटरद्वारा गरिएका सबै निर्णयहरू परिवर्तन गर्न सकिँदैनन् र www.mostbet.com वेबसाइटमा पोस्ट गरेदेखि प्रोमोसनका सबै सहभागीहरूमा लागू हुनेछन्।
 10. प्रोमोटरले आफू ठगी वा मनी लन्ड्रिङको सिकार भएको फेला पारेको खण्डमा, तिनीहरूले सहभागीको पुरस्कार प्राप्त गर्ने अधिकार रद्द गर्न सक्छन्। यी नियमहरूको कुनै पनि उल्लङ्घनले सहभागिता रद्द गरिन्छ, साथै त्यस्ता कार्यहरू रोक्नमा लक्षित थप उपायहरू अपनाइन्छ।
 11. यो प्रोमोसनका सर्त तथा नियमहरू यसको सञ्चालनको अवधि वा अन्य कुनै पनि समयमा संसोधन वा पूरक गर्न सकिन्छ।

 • प्रगतिशील ज्याकपट
 • डिलरको ज्याकपट
 • नियमहरू
Bonus Bets